21.9.2023

Oznam o uzávierke ciest počas XXX. Ľubovnianskeho jarmoku

O Z N A M

 

 

            Mestský úrad Stará Ľubovňa upozorňuje občanov mesta, organizácie a súkromných podnikateľov na uzávierku miestnych ciest - 1/2 pol.  Nám. sv. Mikuláša, na časti Levočskej ulice (po križovatku s UL. 1. mája) , na Ul. l. mája, 17. novembra, Nám. gen. Štefánika a časti Ul. okružnej (v úseku po križovatku s Ul. Tatranskou) v termíne od 21.09.2023 od 6 00 hod do 24.09.2023 do 22 00 hod. z dôvodu konania XXX. Ľubovnianskeho jarmoku. Obchádzka bude vedená po ceste III/3120 Ul. Prešovská, III/3146 Ul. Levočská a miestnych komunikáciách (Ul. Obrancov mieru, Budovateľská, Vansová), t.j. v rovnakom formáte ako v roku 2022.

 

            V čase uzávierky počas trvania XXX. Ľubovnianskeho jarmoku bude zmenená aj trasa spojov mestskej autobusovej dopravy a z dôvodu uzávierky budú zrušené zastávky MAD  pri  obchodnom  dome  Vábec a 2x pri Obvodnom úrade. Obchádzková trasa MAD bude v smere na sídl. Západ po Ul. Budovateľskej a časti Bernolákovej s napojením na Ul. okružnú pri budove RD č. 23. V opačnom smere odbočením z Ul. okružnej pri BD č. 11, 13 , 15 po Ul. obrancov mieru s napojením na Ul. Levočskú. Náhradné nástupné a výstupné zastávky budú na Ul. Levočskej.

 

                                                                                  

 

 

 

                                                                                 Organizačný  štáb  jarmoku v zastúpení

                                                                                               Ing. Aleš Solár

                                                                                 prednosta  MsÚ a  predseda štábu ĽJ                                                                           

 

 

 

Publikované: 21.9.2023 | Aktualizácia: 27.9.2023 | Zobrazené: 1056

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies