21.7.2021

OU-PO-OOP6-2021/026068-HAK rozhodnutie o spoločnom odvolaní proti rozhodnutiu Okresného úradu Stará Ľubovňa, pozemkového a lesného odboru č. OU-SL-PLO-2021/000431-75-VF zo dňa 10.03.2021

Publikované: 21.7.2021 | Aktualizácia: 21.7.2021 | Zobrazené: 213

Partneri

Partnerské mestá