2.7.2021

Nová lodenica bola slávnostne otvorená

Lodenica bola vybudovaná ako jedna z aktivít cezhraničného projektu z programu INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020  pod názvom Splav bez hraníc. V lodenici, ktorá bola primátorom mesta Stará Ľubovňa slávnostne otvorená 30. júna, bude možné bezplatné požičanie lodí a predmetov na vodácku turistiku (pádla a záchranné vesty), ktoré vlastní tunajšie Centrum voľného času. To poskytuje rôzne vodácke kurzy na rieke Poprad, ako aj organizuje známy Medzinárodný rodinný splav. Investícia na výstavbu lodenice predstavovala čiastku 51 962,82 €. Celková hodnota projektu je 131 348,30 €. Súčasťou otvorenia bol aj inštruktážny splav rieky.

Splav rieky Poprad má potenciál stať sa produktom aktívneho cestovného ruchu, čoho vzorom je pre nás určite poľská strana, kde sú splavy na Poprade organizované podobne ako je to u nás známe na hraničnej rieke Dunajec. Medzinárodný rodinný splav, ktorý v týchto dňoch prebieha je jedným z najdôležitejších vodáckych podujatí v širšom okolí a vzorom, ako môže vyzerať aj budúci produkt. V súčasnosti je v tomto regióne vhodný na splavovanie 88 km dlhý úsek rieky Poprad, pričom splav je možné absolvovať počas viacerých etáp, čo vodákom ponúka priestor spoznať početné prírodné i kultúrne pamiatky okolitých slovenských i poľských obcí. Vo väčšine úsekov je rieka pokojná, niekde však prináša dostatočnú dávku adrenalínu, je však vhodná pre všetky vekové kategórie.

Dôležitá v tomto smere bude do budúcna kooperácia s okolitými obcami, kde by mohla vzniknúť ďalšia zastávka na splave. Možnosti sa núkajú v obciach Chmeľnica, Plaveč, či Čirč. Starosta poslednej z menovaných obcí Michal Didík k tomu dodáva: V Čirči je už spracovaná študia na camping a iné pri areáli športového štadióna. Chceme to riešiť tak, aby sa loďky mohli následne odviezť naspäť do Starej Ľubovne.“

Stavba lodenice slúži ako objekt na požičiavanie a skladovanie lodí a predmetov určených na vodácku turistiku. Funkčne pozostáva z hlavného priestoru, kde budú po stranách uložené plavidlá (kajaky, kanoe) v počte cca 20 kusov. Priestor poskytuje možnosť uskladnenia 2 vozíkov, na ktorých je možné spomínané plavidlá prepravovať. Zo severnej strany sa nachádzajú miestnosti šatne a príručného skladu. Šatňa určená na prezlečenie pred samotným splavom poskytuje priestor pre max. 8 osôb. V priestoroch skladu sa tiež budú nachádzať pádla a záchranné vesty, ktoré budú taktiež k dispozícií na účely požičania. Objekt bude využívaný príležitostne na účely vodáckej turistiky, obsluhu bude vykonávať poverený pracovník operatívne podľa potreby návštevníkov.

Publikované: 2.7.2021 | Zobrazené: 1045

Partneri

Partnerské mestá