6.10.2017

NAVRHNITE SVOJICH LAUREÁTOV!


Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 od roku 1999 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí.
Slávnostné odovzdávanie ocenení sa koná už tradične v decembri - pri príležitosti sviatku patróna mesta sv. Mikuláša.

O držiteľoch týchto významných cien môžete spolurozhodovať aj Vy, obyvatelia Starej Ľubovne, prostredníctvom svojich návrhov.

Návrhy za: vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti, činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí, činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov doručte do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do konca októbra.

O laureátoch Ceny mesta rozhodne MsZ na svojom novembrovom zasadnutí. O laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta.

Svoje návrhy predkladajte na priloženom tlačive.

 

K stiahnutiu

Publikované: 6.10.2017 | Aktualizácia: 6.10.2017 | Zobrazené: 360

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies