20.9.2023

Mestské ceny čakajú na svojich laureátov

Mesto Stará Ľubovňa na základe VZN č. 29 udeľuje Cenu mesta a Cenu primátora mesta osobnostiam a kolektívom, ktoré sa výraznou mierou podieľali a podieľajú na jeho všestrannom rozvoji a zviditeľňovaní doma i v zahraničí. 

O držiteľoch týchto významných cien môžete spolurozhodovať aj Vy, obyvatelia Starej Ľubovne, prostredníctvom svojich návrhov.

Návrhy za: vynikajúce tvorivé úkony a významné výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, publicistickej, verejno-prospešnej a športovej činnosti; činnosť osôb, ktoré sa významným spôsobom pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí; činnosť osôb pri záchrane ľudských životov a majetku mesta a jeho obyvateľov doručte do kancelárie primátora mesta a prednostu MsÚ do 30. septembra

O laureátoch Ceny mesta rozhodnú poslanci MsZ na svojom októbrovom zasadnutí, o laureátoch Ceny primátora mesta rozhoduje primátor mesta. Ocenenia budú laureátom odovzdané na slávnostnom rokovaní mestského zastupiteľstva. 

Svoje návrhy predkladajte na priložených tlačivách.

K stiahnutiu

Publikované: 20.9.2023 | Aktualizácia: 20.9.2023 | Zobrazené: 544

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies