6.12.2023

Najúspešnejší reprezentant mesta v oblasti športu za rok 2023 - nominácie

Komisia športu a mládeže pri MsZ v Starej Ľubovni oznamuje, že nominácie na vyhodnotenie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2023 v kategóriách:

-  športový talent roka  2023 / mladí športovci do 18 rokov /,

-  športovec roka 2023,

-  športový kolektív  roka 2023,

-  tréner roka 2023,

-  zaslúžilá osobnosť staroľubovnianskeho športu

 

    je potrebné doručiť na dotazníkoch, ktoré sú prílohou tohto oznamu na stránke www.staralubovna.sk na adresu:

 

 Mestský úrad Stará Ľubovňa

 odd. školstva, kultúry, športu a mládeže

 Obchodná

 064 01 Stará Ľubovňa

 

do 31. decembra 2023. Nominácie doručené po tomto termíne nebudú akceptované.

 

   Z dôvodu, že oceňovanie najúspešnejších reprezentantov mesta Stará Ľubovňa v oblasti športu za rok 2023 sa uskutoční v rámci jedného podujatia spolu s oceňovaním najúspešnejších reprezentantov  mesta Stará Ľubovňa v oblasti kultúry a vzdelávania, prosíme subjekty, ktoré budú podávať nominácie, aby v jednotlivých kategóriách  nominovali jednotlivcov, resp. kolektívy v maximálne tomto počte:

 

  • Talent roka 2023 – 5 nominovaní

Nominovaní môžu byť športovci do 18 rokov, reprezentujúci mesto Stará Ľubovňa, ktorí v roku 2023 zaznamenali najvýraznejší výkonnostný pokrok a v predchádzajúcich rokoch v tejto kategórii neboli ocenení.

 

  • Najúspešnejší športovec za rok 2023 - 5 nominovaní

Nominovaní môžu byť športovci, ktorí reprezentujú mesto Stará Ľubovňa a v roku 2023 získali výrazné úspechy v celoslovenských a medzinárodných súťažiach. Z kolektívnych športov môžu byť nominovaní jednotlivci, ktorí sa v roku 2023 výrazne podieľali na úspechoch svojich kolektívov bez ohľadu na výkonnostný stupeň súťaže a umiestnenie v súťaži.

 

  • Najúspešnejší športový kolektív za rok 2023 – 5 nominovaní

Pri kolektívnych športoch môžu byť nominované kolektívy, reprezentujúce mesto Stará Ľubovňa, ktoré v roku 2023 získali výrazné úspechy.

 

  • Tréner roka 2023 - 2 nominovaní

Nominovaní môžu byť tréneri, ktorí sa v roku 2023 výrazne podieľali na úspechoch svojich jednotlivcov a kolektívov bez ohľadu na výkonnostný stupeň súťaže a umiestnenie v súťaži.

 

 

  • Zaslúžilá osobnosť staroľubovnianskeho športu - 1 nominovaný

Nominované môžu byť osoby, ktoré sa mimoriadne významným spôsobom a dlhodobým pôsobením v oblasti športu zaslúžili o rozvoj športu v meste Stará Ľubovňa, šírili dobré meno mesta Stará Ľubovňa doma a v zahraničí. Ide o bývalých úspešných športovcov, trénerov, rozhodcov, športových funkcionárov, ako aj iné osoby, ktoré sa výrazne pričinili o budovanie športovísk v meste Stará Ľubovňa a o vytváranie priaznivých podmienok pre výkonnostný i rekreačný šport.

K stiahnutiu

Publikované: 6.12.2023 | Aktualizácia: 6.12.2023 | Zobrazené: 816

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies