31.8.2017

Mimoriadne zasadnutie MsZ 30.8.2017 - video záznam

P r o g r a m
mimoriadneho rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30.08.2017

1. Otvorenie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu rokovania. (0:00:00)

2. Voľba návrhovej komisie.

3. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Levočská" - schválenie spolufinancovania projektu. (0:01:27)
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

4. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Komenského" - schválenie spolufinancovania projektu.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

5. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Podsadek" - schválenie spolufinancovania projektu.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

6. Projekt „Zvýšenie technickej úrovne vzdelávania ZŠ Za vodou" - schválenie spolufinancovania projektu.
P r e d k l a d á : PhDr. Tomko

7. Rôzne.

8. Záver.

Súvisiace video

MsZ 30.8.2017 Prehrať Video
MsZ 30.8.2017
Publikované: 31.8.2017 | Aktualizácia: 31.8.2017 | Zobrazené: 772

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies