5.3.2018

Mestské zastupiteľstvo schválilo výkup pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami

Na rokovaní Mestského zastupiteľstva 22. februára 2018 schválili uznesením č. 769 mestskí poslanci majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod existujúcimi miestnymi komunikáciami v sume 10 €/m2. Mesto totižto podľa Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (tzv. cestného zákona) zabezpečuje ich správu a zodpovedá za ich udržiavanie v zodpovedajúcom stave. „Fakt, že nie všetky pozemky pod existujúcimi miestnymi komunikáciami sú vo vlastníctve Mesta predstavuje problém už niekoľko rokov. Majetkovoprávne vysporiadanie takýchto pozemkov sa však čoraz intenzívnejšie rieši na úrovni väčšiny samospráv i vyšších územných celkov. Mesto Stará Ľubovňa preto prijalo rozhodnutie odkúpiť tieto pozemky za cenu stanovenú Mestským zastupiteľstvom. Majetkovoprávne vyrovnanie predstavuje z nášho pohľadu racionálny krok pre obe strany, ako pre Mesto, tak aj pre samotných vlastníkov pozemkov, keďže možnosti využiť pozemky na iné účely sú obmedzené z dôvodu ich zaťaženia dopravnou infraštruktúrou," konštatuje primátor mesta Ľuboš Tomko. V rukách súkromných vlastníkov sú predovšetkým pozemky pod cestami na ulici Obrancov mieru, ul. Bernolákovej, Sládkovičovej, Tehelnej, Štúrovej, Hviezdoslavovej, Farbiarskej, Popradskej, ul. 17. novembra i ďalších iných ulíc. Miestne komunikácie umiestnené na týchto pozemkoch predstavujú približne 18 000 m2 asfaltovanej plochy. „Podrobnejšie informácie k procesu majetkovoprávneho vyrovnania i splnenie všetkých náležitostí s nimi súvisiacich budú poskytnuté kompetentnými zamestnancami Referátu správy majetku mesta na Mestskom úrade v Starej Ľubovni," dodáva Štefan Žid, vedúci Referátu správy majetku mesta.

Publikované: 5.3.2018 | Aktualizácia: 5.3.2018 | Zobrazené: 512

Partneri

Partnerské mestá