15.5.2019

Mesto stále hľadá riešenie dopravnej situácie pri ZŠ Komenského

Od osadenia zákazovej značky týkajúcej sa vjazdu všetkých motorových vodidiel s výnimkou dopravnej obsluhy na križovatke Letnej ul. s prístupovou komunikáciou k ZŠ Komenského, ubehlo už niekoľko mesiacov. Dočasné opatrenie kritickej dopravnej situácie prijaté koncom januára dopravnou komisiou však stále nenahradilo definitívne riešenie.

Koncom júna 2019 bude Mestské zastupiteľstvo v Starej Ľubovni opäť rokovať o návrhoch na riešenie dopravy predovšetkým ráno veľmi frekventovaného úseku cesty vedúcej k Základnej škole na Komenského ul. Tvoriace sa dopravné zápchy a kolízie v zimnom období, kedy sa v dôsledku nahromadeného snehu vozovka ešte viac zúžila, vyvolali potrebu prijať náležité opatrenie. „V snahe o zabezpečenie maximálnej bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky, hlavne samotných detí navštevujúcich predmetnú základnú i okolité materské školy, predložilo oddelenie výstavby Mestského úradu v Starej Ľubovni na základe odporúčania Dopravnej komisie pri MsZ návrh na osadenie dopravnej značky B1 - „Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel" v kombinácii s dodatkovou tabuľou E12 „Okrem dopravnej obsluhy" na križovatke Letnej ul. a prístupovej cesty k základnej škole. Vzhľadom na to, že Letná ul. v súčasnosti disponuje dostatočným počtom parkovacích miest v ranných hodinách v čase vozenia detí do školy, a to pri bytovom dome - tzv. čínskom múre alebo predajniach potravín COOP Jednota či Fresh, v blízkosti chodníka vedúceho priamo k ZŠ Komenského, rodičia detí navštevujúcich danú základnú školu teda majú priestor priviesť alebo vyzdvihnúť ich bez toho, aby museli prechádzať po vozovke," ozrejmil situáciu prednosta Mestského úradu Aleš Solár. Poslanci na februárovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva rokovali o ponechaní súčasného stavu s navrhovaným zriadením parkovacích miest s regulovaným státím a s maximálnou dobou parkovania vo vymedzenom čase v dňoch školského vyučovania nad areálom základnej školy na Okružnej ulici, kde by boli vybudované tri pozdĺžne státia. Pre potreby materskej školy by pribudlo aj ďalších 13 nových parkovacích miest so šikmým státím na Letnej ul. pri OD Družba. Posunutím plota areálu škôlky a priľahlého chodníka by bolo možné rozšíriť a zmeniť spôsob parkovania na kolmý, čím by pribudlo ďalších 9 parkovacích miest. V hre sú však aj ďalšie alternatívy ako je vytvorenie tzv. jednosmerky či ponechanie predchádzajúceho stavu obojsmernej prístupovej komunikácie s nutnosťou zmeniť alebo zrušiť existujúci spôsob parkovania pri bytovom dome tzv. lentilke. „Silne preferujeme súčasnú alternatívu s rozšírením parkovacích plôch o 13 stálych a 3 regulované miesta, pričom zmenou dopravného značenia a realizáciou jednotlivých prác vzniknú náklady len vo výške približne 10 000 €. Prináša to však so sebou aj množstvo iných výhod, a to predovšetkým v podobe zaručenia maximálnej bezpečnosti chodcov všetkých vekových kategórií a zefektívnenia dopravnej situácie v blízkosti areálu, keďže autá sa doteraz otáčali priamo pri vstupe do budovy školy. Vytvoria sa tiež nové parkovacie miesta, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom mesta, nie len rodičom detí navštevujúcich materskú a základnú školu," dodáva prednosta.

O schválení definitívnej alternatívy budú mestskí poslanci rokovať na ďalšom zasadnutí zastupiteľstva, kedy bude predložené aj stanovisko projektanta k návrhu riešenia dopravnej situácie v lokalite pri ZŠ Komenského s vyčíslením nákladov na realizáciu jednosmerky. Tie sú však podľa vypracovanej projektovej dokumentácie v porovnaní s preferovaným návrhom Mesta viac než desaťnásobne vyššie. Kým však táto sporná otázka nebude definitívne vyriešená, naďalej pre vodičov platí súčasný zákaz vjazdu na prístupovú cestu k areálu školy.

Publikované: 15.5.2019 | Aktualizácia: 15.5.2019 | Zobrazené: 1230

Partneri

Partnerské mestá