19.9.2023

Ihrisko Rodinka je otvorené pre verejnosť

Dlho očakávané spustenie ihriska Rodinka vo vnútroblokovom priestore na sídlisku Západ sa 18.9.2023 stalo realitou. Desiatky detí sa hneď pustili do objavovania nových hracích prvkov v našom meste a radosť z ich očí bola jasne viditeľná.

Cieľom tohto projektu, ktorý finančne podporilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sumou 50 000 €, bolo vytvoriť deťom priestor ako zmysluplne tráviť voľný čas a súčasne sa socializovať. Hlavným realizátorom projektu boli Verejnoprospešné služby, s.r.o., teda miestny sociálny podnik.

Vybudovaním ihriska Rodinka sa napĺňa cieľ potrebného pohybu detí na čerstvom vzduchu. V posledných časoch sa zvyšuje počet detí s nadváhou, detí s alergiami či inými chorobami. Najviac je to viditeľné u detí, ktoré majú nedostatok pohybu a zlú životosprávu. Preto investícia do detského ihriska nikdy nemôže byť zbytočnou investíciou. 

 

„V dnešnej dobe by sme sa mali snažiť naše deti viesť ku pohybu, aktivite a ihrisko je jeden z dôležitých nástrojov ako to docieliť a ku čomu sa z minulosti vrátiť.“, poznamenal ku výstavbe ihriska primátor mesta Ľuboš Tomko.

 V neposlednom rade, ak hovoríme o zdraví, je tu aj psychologický aspekt. Ihrisko totiž nikdy nebolo len športovisko, ale aj priestor pre socializáciu, čo ma za následok pozitívny dopad na psychiku detí.

 

Ďalším cieľom projektu Rodinka je prostredníctvom sociálnej inklúzie posilniť samotnú sebadôveru, odhodlanosť a priebojnosť detí. To sa docieli jedine interakciou s inými deťmi a nie doma za počítačom. Deti si tu budú môcť osvojiť základné sociálne zručnosti a vedomosti. Tie budú neskôr veľmi dôležité pri ich samotnom dospievaní a hľadaní si svojej vlastnej životnej cesty.

 

Posledným, ale nemenej dôležitým cieľom tohto projektu bolo skrášliť a zmodernizovať plochu medzi panelákmi, čo sa určite aj podarilo. Mesto má za cieľ nielen prostredníctvom tohto projektu, ale aj z vlastných zdrojov pokračovať v modernizácii viacerých mestských ihrísk. Za súčasnej situácii vo svete je nevyhnutné aj získať predmetnú dotáciu, keďže finančných zdrojov nie je nazvyš.

 

Publikované: 19.9.2023 | Zobrazené: 942

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies