22.1.2018

Futbalové ihrisko s umelým trávnikom dostupné aj pre verejnosť

Mestská spoločnosť VPS, p.o. ako správca futbalového ihriska v Starej Ľubovni, v zmysle jeho Prevádzkového poriadku zverejnila na svojom webovom sídle Cenník prenájmu hracej plochy s umelým trávnikom, ktorý je platný od 1. januára 2018. Verejnosť tak môže využívať hraciu plochu počas celého týždňa.

Dostupný cenník zahŕňa jednotlivé poplatky stanovené v závislosti od viacerých faktorov. „Rozhodujúce je predovšetkým to, v aký deň sa prenájom plochy uskutoční, či už počas pracovného týždňa, víkendu resp. sviatku. Rozdiel je tiež v tom či ide prenájom hracej plochy na účely uskutočnenia prípravného zápasu alebo tréningovej jednotky, možnosť využitia celej hracej plochy alebo iba jej časti i možnosť poskytnutia osvetlenia hracej plochy. Samozrejme, cena prenájmu zahŕňa prístup do šatní so sprchami s teplou vodou" informuje Ing. Aleš Solár, prednosta MsÚ. Zároveň dodáva, že výška cien bola stanovená na základe vykonaného prieskumu cien za prenájom iných futbalových ihrísk s umelou trávou v okolitých mestách. Cenník prenájmu zahŕňa aj informácie o platbe za užívanie ihriska, a tiež rôzne zľavy. „Zvýhodnená cena prenájmu sa týka predovšetkým aktivít Slovenského futbalového zväzu, Východoslovenského futbalového zväzu a Okresného futbalového zväzu Stará Ľubovňa, taktiež aj futbalových klubov, ktoré budú na uskutočnenie svojich prípravných zápasov a tréningov pravidelne využívať hraciu plochu tohto futbalového ihriska. Nepochybne, v rámci aktivít Mesta na podporu rozvoja športu v Starej Ľubovni, je potrebné vytvoriť vhodné podmienky domácim hráčom, a preto MFK Stará Ľubovňa disponuje v tejto oblasti najväčším počtom výhod" konštatuje PhDr. Ľuboš Tomko, primátor mesta.

Na záver je potrebné dodať, že dané futbalové ihrisko s umelou trávou spĺňa kritériá FIFA a UEFA, a na jeho realizácii sa finančne podieľalo Mesto (130 000 €), Slovenský futbalový zväz (120 000 €) a Prešovský samosprávny kraj (100 000 €). Ide teda o jednu z najvýznamnejších investícií roka 2017 uskutočnenú v meste Stará Ľubovňa.

Cenník prenájmu hracej plochy s umelým trávnikom je dostupný na:
http://www.vps-sl.sk/files/Cennik-prenajmu-hracej-plochy-s-umelym-travnikom.pdf

Cenník futbalové ihrisko
Publikované: 22.1.2018 | Aktualizácia: 22.1.2018 | Zobrazené: 1654

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies