Samospráva

Plán zasadnutí MsZ

Volebné obdobie 2018 - 2022

 

ROK 2019:

28.02.

25.04.

20.06.

12.09.

31.10.

12.12.

49. kalendárny týždeň - slávnostné

(CENA MESTA a CENA PRIMÁTORA MESTA)

 

 

 

K stiahnutiu

Partneri

Partnerské mestá