Plán zasadnutí MsZ

Volebné obdobie 2018 - 2022

 

ROK 2020:

20.02.

23.04.

18.06.

10.09.

22.10.

10.12.

49. kalendárny týždeň - slávnostné (CENA MESTA a CENA PRIMÁTORA MESTA)

 

 

 

K stiahnutiu