Plán zasadnutí MsZ

Volebné obdobie 2018 - 2022

 

ROK 2020:

10.12.

49. kalendárny týždeň - slávnostné (CENA MESTA a CENA PRIMÁTORA MESTA)

Pozn.: V zmysle uznesenia č. 580 z rokovania MsZ č. XVI/2020 dňa 22.10.2020 sa Cena mesta Stará Ľubovňa a Cena primátora mesta Stará Ľubovňa za r. 2020 udeľovať nebude.

 

ROK 2021:

18.02.

22.04.

17.06.

09.09.

21.10.

09.12.

48., resp. 49. kalendárny týždeň - slávnostné (CENA MESTA a CENA PRIMÁTORA MESTA)

 

 

K stiahnutiu