7.11.2017

Zelená oddychová zóna POPRADKAProjekt Zelená oddychová zóna (ZOZ Popradka), realizovaný v lokalite pod starým cintorínom, bol úspešne ukončený. Mesto tak v tejto časti Starej Ľubovne ponúka ďalší priestor na relaxáciu i aktívny život jej obyvateľov i návštevníkov.


V tejto uponáhľanej dobe je potrebné dbať na to, aby si Ľubovňania mali kde zašportovať, oddýchnuť od všetkých povinností, nadýchať sa čerstvého vzduchu a vychutnať si aspoň sčasti krásu okolitej prírody. Lokalita pod starým cintorínom, pozdĺž cesty k rieke Poprad, je z pohľadu Mesta vhodným prostredím na vytvorenie oddychovej zóny, o čom svedčia aj jeho viaceré aktivity dlhodobo zamerané týmto smerom. Aj napriek tomu, že tu v posledných rokoch boli umiestnené rôzne prvky mobiliáru a detských ihrísk, či nedávno vytvorené street workoutové ihrisko, nedošlo k revitalizácii zelene. „Zeleň v tejto časti mesta bolo zanedbaná a 'divá', v prípade daždivého počasia sa tu tvorilo blato, dochádzalo k vyšliapaniu a zabahneniu, čo následne znemožňovalo jej aktívne využívanie. To sa stalo hlavným dôvodom, prečo sa Mesto rozhodlo vypracovať projekt zameraný na získanie finančnej podpory Nadácie Slovenskej sporiteľne, s cieľom kompletne revitalizovať zeleň a vytvoriť jednotlivé zelené zákutia, prirodzene členené pre seniorov, rodiny s deťmi a mládež" konštatuje Eulalia Štefanová, koordinátorka projektu uskutočneného pod hlavičkou Mesta. Nadácia Slovenskej sporiteľne tak na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí peňažného daru vo výške 2 920,00 € podporila realizáciu projektu ZOZ Popradka, v rámci ktorého sa aj za finančnej spoluúčasti Mesta vykonali viaceré revitalizačné opatrenia. „Ide o spojenie odborného riešenia i zachovanie 'divého' rázu tak, aby priestor ostal prirodzene zelený, s pôvodnými stromami, krami a trávnikom, no zároveň bol upravený a zverený do starostlivosti odborníkom. Dažďová voda zachytávaná do jazierka s vodnou vegetáciou (v budúcnosti dúfajme i vodnými živočíchmi), vytvorí prirodzené prostredie, do ktorého budú môcť nahliadnuť z dreveného mostíka a formovaného brehu nielen deti, ale aj dospelí. Osadením bezbariérového sedenia pre seniorov, ktorí môžu sprevádzať svoje vnúčatá na prírodné cvičisko, ďalších nových lavičiek v danej lokalite, či dokonca vytvorenie okrasných girlánd ako 'zákutia pre zamilovaných' dostáva toto miesto iný charakter i čaro. Nezabudlo sa tiež na umiestnenie smetných košov v tejto lokalite, ktoré sú nevyhnutnosťou pri aktívnom využívaní tejto zelenej oddychovej zóny" dodáva Štefanová.


Tento úspešný projekt bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou EKOS, spol. s.r.o., Verejnoprospešnými službami, p.o. Stará Ľubovňa, ktorí následne prevezmú starostlivosť o túto lokalitu. Aktívne sa však do celého procesu vytvorenia zelenej oddychovej zóny zapájali aj rôzni dobrovoľníci z radov študentov, nezamestnaných či samotní obyvatelia. Vybudovaním ZOZ Popradka tak došlo k vytvoreniu podmienok na efektívnejšie využitie lokality pod starým cintorínom, čo zároveň vytvorilo príjemné prostredie prepájajúce obytnú časť mesta s cyklistickým chodníkom pozdĺž rieky Poprad. Ten je realizovaný v rámci projektu Historicko-kultúrno-prírodná cesta okolo Tatier a jeho oficiálne otvorenie sa uskutoční na jar v roku 2018.

 

Kontakt pre média: Ing. Aleš Solár
prednosta MsÚ

Tel.: +421 52 431 5236
Mobil: +421 949 693 097
E-mail: prednosta@staralubovna.sk

Publikované: 7.11.2017 | Aktualizácia: 7.11.2017 | Zobrazené: 68

Partneri

Partnerské mestá