9.2.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu 09.02.2012

Záznam zo zasadnutia krízového štábu 09.02.2012 o 08.00 hod.

Krízový štáb berie na vedomie:

1/ súčasnú situáciu v dodávke pitnej vody k 08.00 hod ráno, konštatuje, že dodávka pitnej vody vodovodnou sieťou je zabezpečená pre celé mesto Stará Ľubovňa, okrem cca 80 rodinných domov na ul. Vsetínskej, Zimnej, Hviezdoslavovej, Budovateľskej, kde je problém na prípojkách k rodinným domom,

2/ dodávka pitnej vody vodovodnou sieťou je zabezpečená v celom meste Stará Ľubovňa, za posledných 24 hod. sa výdatnosť vodného zdroja Jakubany stabilizovala, naplnenosť vodojemu v obci Jakubany je 40 %, vodojem - nad ulicou Zimnou 2 x 650 m3 naplnený na 100 %, vodojem 2 x 250 m3 naplnený na 50%, čo vytvára predpoklad zabezpečenia dodávky pitnej vody v celom meste,

Krízový štáb mesta Stará Ľubovňa v súčinnosti s ObÚ Stará Ľubovňa nariaďuje:

1/ náčelníkovi mestskej polície zabezpečiť rozvoz balenej pitnej vody v časti mesta, kde majú obyvatelia mesta problém pri dodávke pitnej vody na prípojkách rodinných domov,

2/ PVPS a.s. Poprad zabezpečiť opravu prípadných porúch na vodovodnej sieti v meste,

Zasadnutie krízového štábu sa uskutoční dňa 10.02.2012 o 08.00 hod. na Obvodnom úrade v Starej Ľubovni,

Za krízový štáb: Mgr. Anton Karniš - prednosta MsÚ

Mesto, Publikované: 9.2.2012 | Zobrazené: 378

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies