20.3.2019

Začína rekonštrukcia interiéru Domu kultúry

Mesto Stará Ľubovňa pokračuje v plánovanej rekonštrukcii Domu kultúry. Stavebné práce v interiéri, ktoré budú zahŕňať predovšetkým obnovu vstupnej haly, šatne, viacúčelovej sály a javiska, sa začnú už počas nasledujúcich dní.

V roku 2017 uskutočnila samospráva s cieľom znížiť energetickú náročnosť Domu kultúry výmenu okien a dverí, zateplenie, obnovu fasády a tiež výmenu strechy za takmer 295 000 €. V lete roku 2018 sa v realizácii stavebných prác pokračovalo, z dôvodu rekonštrukcie vonkajších schodísk, sokla a vybudovania odkvapového chodníka. Mesto Stará Ľubovňa po ukončení všetkých prác zameraných na vonkajšiu rekonštrukciu objektu vyhlásilo 6. novembra 2018 výzvu na predkladanie cenových ponúk, predmetom ktorých bola rekonštrukcia interiéru Domu kultúry, a to vstupnej haly a šatne, sociálnych zariadení, viacúčelovej sály, balkónu hľadiska, javiska, skladov pod javiskom i strojovne vzduchotechniky. Vzhľadom na komplikácie súvisiace s procesom verejného obstarávania sa však musela súťaž opakovať. Ukončené bolo napokon až koncom februára tohto roka, pričom víťazní boli dvaja uchádzači. „Zákazka bola z dôvodu rozsahu a špecifického zamerania jednotlivých prác rozdelená na stavebnú časť a montáž javiskovej a divadelnej techniky. Zhotoviteľom, ktorý bude zabezpečovať vykonanie stavebných a rekonštrukčných prác za približne 580 260 € sa stala miestna spoločnosť SLOVDACH, s.r.o., druhú časť zákazky za takmer 36 726 € zrealizuje spoločnosť RYTMUS - Computer & music world s.r.o. z Ľubice. Zmluvy o dielo zamerané na rekonštrukciu interiéru Domu kultúry už boli podpísané, dnes 20. marca 2018, taktiež prebehlo oficiálne odovzdanie staveniska zhotoviteľovi prvej časti zákazky. S realizáciou stavebných prác sa začne už v najbližších dňoch, pričom ich predpokladaná dĺžka predstavuje 5 mesiacov. Následne bude uskutočnená druhá časť, ktorá potrvá ďalší mesiac," informuje Jozef Majerníček z Referátu investičných činností Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Rekonštrukcia Domu kultúry so sebou prinesie množstvo pozitívnych zmien. V sále dôjde k zlepšeniu akustických podmienok a zvýšeniu úrovne technických parametrov ozvučenia, vybuduje sa väčší a priestrannejší balkón, zvýši sa pohodlie návštevníkov i celkový estetický vzhľad objektu i jeho jednotlivých častí. Taktiež kladne vnímame rekonštrukciu sociálnych zariadení, ktoré budú prístupné aj pre imobilných," dodáva primátor Ľuboš Tomko.

Objekt, postavený ešte v 50-tych rokoch minulého storočia tak prejde komplexnou vonkajšou i vnútornou rekonštrukciou a bude naďalej slúžiť ako najvýznamnejšia kultúrna ustanovizeň mesta Stará Ľubovňa.

Publikované: 20.3.2019 | Aktualizácia: 20.3.2019 | Zobrazené: 462

Partneri

Partnerské mestá