15.12.2017

VZN č. 62 o spôsobe náhradného zásobovania vodou, náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území Mesta Stará Ľubovňa

K stiahnutiu

Publikované: 15.12.2017 | Zobrazené: 241

Partneri

Partnerské mestá