29.10.2018

VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení

Publikované: 29.10.2018 | Aktualizácia: 29.10.2018 | Zobrazené: 279

Partneri

Partnerské mestá