17.12.2019

VZN č. 52 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka ZUŠ, MŠ a školských zariadení

Publikované: 17.12.2019 | Aktualizácia: 17.12.2019 | Zobrazené: 108

Partneri

Partnerské mestá