4.7.2019

VZN č. 47 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách ... účinné od 01.09.2019

Publikované: 4.7.2019 | Aktualizácia: 4.7.2019 | Zobrazené: 222

Partneri

Partnerské mestá