9.9.2019

VZN č. 41 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Publikované: 9.9.2019 | Aktualizácia: 9.9.2019 | Zobrazené: 478

Partneri

Partnerské mestá