21.2.2020

Výzva na vykonanie voľby členov rady školy

V súlade  s ustanovením  § 24 ods. 16 zákona  č. 596/2003  Z. z. o štátnej  správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov je funkčné obdobie orgánov školskej samosprávy štyri roky.

Mesto Stará Ľubovňa v zmysle § 25 ods. 5 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. a § 1 ods. 2 a 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení vyhlasuje výzvu na vykonanie volieb členov do rady školy: 

- voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Komenského 6, 064 01 Stará Ľubovňa

- voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Levočská 6, Stará Ľubovňa

- voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Za vodou 14, Stará Ľubovňa

- voľby členov do rady školy pri Základnej škole, Podsadek 140, Stará Ľubovňa

- voľby členov do rady školy pri Základnej umeleckej škole Jána Melkoviča, Okružná 9, Stará Ľubovňa

- voľby členov do rady školy pri Centre voľného času, Farbiarska 35, Stará Ľubovňa

 

 

Publikované: 21.2.2020 | Zobrazené: 281

Partneri

Partnerské mestá