19.3.2019

Výsledky I. kola prezidentských volieb 2019

V sobotu, dňa 16. marca 2019 sa na uskutočnilo prvé kolo volieb o post prezidenta Slovenskej republiky. O priazeň voličov sa spočiatku uchádzalo 15 kandidátov, neskôr sa však dvaja z nich vzdali kandidatúry. V Starej Ľubovni bolo možné hlasovať v 14. vytvorených okrskoch, pričom najnižšia volebná účasť bola zaznamenaná v okrsku č. 5 - Podsadku (15%), naopak najvyššia v okrsku č. 6 (59%) zahŕňajúcom ulice Zimná, Vsetínska, Bernolákova, Tehelná a Štúrova. Z celkového počtu 12 421 oprávnených voličov odovzdalo svoj hlas na území mesta 5 458 osôb, volebná účasť tak dosiahla úroveň 43,45%. Vo väčšine okrskov získala prvenstvo prezidentská kandidátka č. 2 - Zuzana Čaputová so ziskom 29,17% hlasov. Druhým najpreferovanejším kandidátom sa stal s 21,56% Maroš Šefčovič, tretie miesto obsadil Štefan Harabin s 18,82%.

Na úrovni okresu sa výsledky prvého kola volieb mierne líšili, nielen vo vzťahu k poradiu kandidátov, ale aj volebnej účasti predstavujúcej 44,44, čo je v porovnaní so samotným mesto nárast o približne 1% percentuálny bod. Najväčší počet hlasov síce získala Čaputová (22,33%), tesne za ňou však skončil Harabin (21,09%) a napokon Šefčovič (20,97%). Vplyv na rozdelenie preferencií udelených jednotlivým kandidátom mali niektoré obce okresu ako napr. Čirč, Jakubany, Kamienka, Litmanová, Lacková, Stráňany, Plaveč i Veľký Lipník, kde sa víťazom stal práve Harabin. Miera participácie občanov na voľbách na úrovni kraja dosiahla 46,30%, pričom na národnej úrovni to bolo „až" 48,74% hlasov oprávnených voličov. V oboch prípadoch potvrdili výsledky hlasovania poradie dosiahnuté na úrovni samosprávy. Do druhého kola prezidentských volieb tak napokon s celkovým počtom 40,57% postúpila advokátka Zuzana Čaputová, s výrazným odstupom aj eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý získal 18,66% hlasov.

O tom, kto bude zastávať post prezidenta Slovenskej republiky na najbližších 5 rokov sa definitívne rozhodne 30. marca 2019 v čase od 7.00 h až do 22.00 h. Voliči svoje preferencie môžu udeliť jednému z dvoch spomínaných kandidátov zakrúžkovaním ich poradového čísla na prevzatom hlasovacom lístku. Tí, ktorí sa z rôznych príčin nemôžu volieb zúčastniť v mieste svojho trvalého bydliska majú stále možnosť požiadať si o vydanie voličských preukazov v úradných hodinách na príslušných obecných alebo mestských úradoch osobne, najneskôr však do 29. marca 2019.

Výsledky I. kola volieb:

- mesto Stará Ľubovňa,

- súhrnné porovanie.

Publikované: 19.3.2019 | Aktualizácia: 19.3.2019 | Zobrazené: 364

Partneri

Partnerské mestá