3.2.2012

Vykonávané opatrenia v čase mimoriadnej situácie

- priebežné odstraňovanie porúch na vodovodnej sieti v meste a údržba vodných zdrojov, zabezpečuje: PVPS a.s. Poprad
- núdzové zásobovanie vodou podľa spracovaného harmonogramu,
zabezpečuje: Mestská polícia, Hasičský a záchranný zbor,
- monitoring vzniknutej situácie zabezpečuje: Mestská polícia
- odstavená prevádzka základných a materských škôl 06.02.2012
- kontrola kvality vody - zabezpečuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Starej Ľubovni
- informovanie obyvateľstva: mestským rozhlasom a na webových stránkach mesta Stará Ľubovňa a Obvodného úradu v Starej Ľubovni

Mesto, Publikované: 3.2.2012 | Zobrazené: 208

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies