21.5.2019

Výberové konanie - učiteľ/ka MŠ

V zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje MŠ Vsetínska 36 voľné pracovné miesto učiteľ/ka MŠ – s predpokladaným nástupom od 01. 09. 2019.

Podmienky účasti na výberovom konaní. 

K stiahnutiu

Publikované: 21.5.2019 | Zobrazené: 638

Partneri

Partnerské mestá