4.2.2020

Výberové konanie - Pedagogický asistent MŠ

Materská škola vyhlasuje výberové konanie v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov na obsadenie pracovného miesta

Pedagogický asistent MŠ – s predpokladaným nástupom od 01. 03. 2020 na dobu určitú do 31. 08. 2022

K stiahnutiu

Publikované: 4.2.2020 | Aktualizácia: 4.2.2020 | Zobrazené: 256

Partneri

Partnerské mestá