7.5.2018

Vy rozhodujete, my pomáhame

Mesto Stará Ľubovňa sa opätovne zapojilo do programu Nadácie TESCO s názvom "Vy rozhodujete, my pomáhame". Zámerom projektu "Zelené ihrisko", ktorý bol hodnotiacou komisiou zaradený medzi tri najlepšie v regióne, je rekonštrukcia detského ihriska na sídlisku Západ v medziblokových priestoroch ulíc Tatranská a Okružná.

Uvedený projekt postupuje do 2. kola a od 7.5.2018 do 4.6.2018 budú môcť o jeho podpore rozhodovať zákaznícky Tesca. Každy zákazník, ktorý v udenom termíne nakúpi v ktoromkoľvek obchode spoločnosti Tesco, dostane po zaplatení jeden hlasovací žetón. Žetón vhodí do hlasovacieho boxu určeného projektu, ktorý chce podporiť. Projekty s najväčším počtom hlasov od zákazníkov získajú v jednotlivých regiónoch podporu vo výške 1300 € na realizáciu aktivít v priebehu mesiacov august - december 2018. Projekty umiestnené v hlasovaní zákazníkov na 2. mieste získajú podporu v hodnote 600 €, projekty umiestnené na 3. mieste 300 €.

 

Publikované: 7.5.2018 | Aktualizácia: 7.5.2018 | Zobrazené: 399

Partneri

Partnerské mestá