25.10.2019

VOĽBY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE KONANÉ DŇA 29.02.2020

Informácie pre voliča, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky nájdete vždy aktuálne tu: https://www.minv.sk/?nr20-info1

Lehoty na doručovanie, najneskôr do:

  • 08.01.2020 - Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie ( písomne na adresu Mestský úrad Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa alebo elektronicky na e-mailovú adresu katarina.zeleznikova@staralubovna.sk
  • 10.01.2020 - voľba poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia (písomne na adresu Mestský úrad Stará Ľubovňa, Ohlasovňa pobytu, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa alebo elektronicky (e-mailom) na adresu katarina.pavelcakova@staralubovna.sk)
  • 10.02.2020 - vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (písomne, na adresu Mestský úrad Stará Ľubovňa, Ohlasovňa pobytu, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa alebo elektronicky (e-mailom) na adresu katarina.pavelcakova@staralubovna.sk)
  • 28.02.2020 (do 13.30 h) - vydanie hlasovacieho preukazu pre voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný (osobne na Mestskom úrade Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa, 1. poschodie, č. dverí 210)

 

K stiahnutiu

Mesto, Publikované: 25.10.2019 | Aktualizácia: 10.1.2020 | Zobrazené: 2409

Partneri

Partnerské mestá