5.2.2019

Voľby do Európskeho parlamentu

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyhlásil voľby do Európskeho parlamentu a určil:

1. deň ich konania na sobotu 25.mája2019, od 07.00 do 22.00 h
2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 22.februára 2019,
3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do1.apríla 2019 a lehotu na ich prvé zasadanie do15.apríla 2019.


Na území Slovenskej republiky sa do Európskeho parlamentu volí 14 poslancov.

Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke: http://www.minv.sk/?volby-ep

K stiahnutiu

Publikované: 5.2.2019 | Aktualizácia: 5.2.2019 | Zobrazené: 121

Partneri

Partnerské mestá