31.10.2017

VI. etapa doplnenia kamerového monitorovacieho systému v záujme prevencie kriminality


„Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality„

 

Hlavným cieľom projektu je doplnenie kamerového monitorovacieho systému vo vybraných lokalitách na území mesta Stará Ľubovňa pre zabezpečenie:

 • koordinovaného predchádzania, potláčania a zamedzovania príčin páchania kriminality a protispoločenskej činnosti v meste,
 • prevencie proti vandalizmu, predovšetkým v období nočného kľudu a priestupkov proti verejnému poriadku identifikáciou asociálnych živlov,
 • identifikácie porušovania dopravných predpisov na frekventovaných miestach,
 • bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov a zníženia pocitu ich ohrozenia a zvýšenia kvality sociálnych vzťahov.

Vybrané lokality:

 • Križovatka - výjazd z mesta smer Poprad, vjazd smer Poľsko: 1 x stacionárna kamera
 • Podsadek - v smere MRK: 1 x stacionárna kamera
 • Kruhový objazd: 1 x otočná kamera
 • Okolie autobusovej zastávky - smer Jakubany: 1 x otočná kamera
 • Zadné trakty Jednota: 1 x stacionárna kamera
 • Križovatka obchodný dom Družba: 1 x otočná kamera
 • Križovatka - kotolňa K3: 1 x otočná kamera

Súčasťou projektu sú ďalšie prvky pre integráciu starých zariadení existujúceho kamerového systému do jednotného systému s novonavrhovaným riešením.

Mesto Stará Ľubovňa vykonalo verejné obstarávanie na predmet zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na stavebné práce na zákazku s názvom „Doplnenie kamerového systému" a víťazným uchádzačom je spoločnosť Compact, s.r.o., Šoltésovej 9, 040 01 Košice s celkovou cenou diela 20 388,72 € s DPH, z toho 16 288,72 € predstavuje dotácia z rozpočtu MV SR a 4 100,00 € spolufinancovanie Mesta Stará Ľubovňa.

Publikované: 31.10.2017 | Aktualizácia: 30.1.2018 | Zobrazené: 315

Partneri

Partnerské mestá