7.3.2023

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť líniovej stavby: "Obytný súbor Hajtovky - Inžinierske siete - 1.etapa"

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies