7.5.2020

Verejná vyhláška - Zverejnenie registra pôvodného stavu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou

Partneri

Partnerské mestá