18.10.2017

V Starej Ľubovni sa konal 50. ročník festivalu umeleckého prednesu žien Naša Vansovej Lomnička

Jubilejný 50. ročník v znamení zrelého hrozna a vína

Hlavná cena pre Katarínu Adamovskú z Košíc, tri ceny pre Júliu Čurillovú z Domaňoviec

V Starej Ľubovni sa v nedeľu 15. októbra 2017 skončil 50. ročník celoslovenského festivalu umeleckého prednesu žien s medzinárodnou účasťou Naša Vansovej Lomnička. Záštitu nad podujatím prebral minister kultúry SR Marek Maďarič.

Po minuloročnej čokoláde sa aktuálny festival celý niesol v znamení zrelého hrozna a vína. Tento motív sa objavil vo všetkých propagačných materiáloch i vo výzdobe priestorov, kde sa podujatie konalo.

Jubilejná NVL bola výnimočná hneď z niekoľkých dôvodov: organizátori (Ľubovnianske osvetové stredisko a Mesto Stará Ľubovňa) vydali hodnotnú Pamätnicu, ktorá mapuje päťdesiatročnú históriu tohto jedinečného podujatia. Publikácia bola uvedená do života v piatok na slávnostnom otvorení v obradnej sieni MsÚ sladkými hrozienkami.

Namiesto zvyčajných dvoch dní trvala tri dni (13. - 15. 10. 2017), a tak k tradičným sprievodným programom pribudol nový - večer spomienok v piatok pod názvom Dozrela Lomnička, dozrela do krásy... V jeho úvode bola odprezentovaná zbierka poézie Jesienky Jantárovej cesty, ktorú autorka Margareta Partelová z Trnavy celú venovala Našej Vansovej Lomničke a mestu Stará Ľubovňa. A potom sa už spomínalo, rozprávalo, čítali sa úryvky zo starých spravodajcov. A tiež sa spievalo. Hudobnými hosťami boli Marcela Petriľaková a Martin Geišberg.

Aj keď sa do súťaže pôvodne prihlásilo symbolicky 50 recitátoriek, odznelo 42 prednesov, z toho jeden v poľskom jazyku. Porota v zložení Ľubica Bekéniová, Jaroslava Čajková, Soňa Šebová a Ján Petrík rozhodla o udelení 13 cien organizátorov za výnimočné prednesy, diváci hlasovali za cenu divákov. Organizátori sa rozhodli udeliť Ceny Lomničky trom mimoriadnym osobnostiam. Všetky recitátorky získali pamätný diplom za recitátorský prínos a spätnú väzbu od poroty na rozborovom seminári.

Slávnostný galaprogram Zláskavel čas... spojený s vyhlásením výsledkov sa konal v sobotu večer v kine TATRA. V rámci neho zazneli tri víťazné prednesy NVL v podaní Kataríny Adamovskej, Anny Pokornej a Júlie Čurillovej. Ako hostia sa predstavili herec a recitátor Juraj Sarvaš a laureát súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča Ulrich Ulman. Účinkovali tiež Mária Mačošková, speváčka ľudových piesní, žiaci hudobného odboru ZUŠ Jána Melkoviča, spevácke kvarteto ZPOZ Človek človeku, FS Ľubovňan, Latino Club a ľudová hudba Zamiškovci, s ktorou si všetci diváci zaspievali záverečnú pieseň Slovensko naše.

Výsledky 50. ročníka NVL
CENA POROTY
Katarína Adamovská, Košice

CENA PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO RAJ
Júlia Čurillová, Domaňovce

CENA ĽUBOVNIANSKEHO OSVETOVÉHO STREDISKA
Lenora Nátherová, Bratislava

CENA PRIMÁTORA MESTA STARÁ ĽUBOVŇA
Ingrid Závodská, Humenné

CENA PREDNOSTU OKRESNÉHO ÚRADU V STAREJ ĽUBOVNI
Katarína Hlinková, Spišská Nová Ves

CENA PREDNOSTU MESTSKÉHO ÚRADU V STAREJ ĽUBOVNI
Mariana Vislocká, Litmanová

CENA VEDÚCEJ ODDELENIA KULTÚRY MSÚ V STAREJ ĽUBOVNI
Martina Ogurčáková, Spišská Nová Ves

CENA ĽUBOVNIANSKEHO MÚZEA
Anna Pokorná, Sládkovičovo

CENA ĽUBOVNIANSKEJ KNIŽNICE
Anna Dubovcová, Lietavská Lúčka

CENA OO ÚNIE ŽIEN SLOVENSKA V STAREJ ĽUBOVNI
Žofia Kráľová, Liptovský Mikuláš

CENA SLOVENKY
Anna Mišurová, Ružomberok

CENA ZPOZ ČLOVEK ČLOVEKU V STAREJ ĽUBOVNI
Daniela Regentová, Bratislava

CENA JOŽKY GUREGOVEJ, PREDSEDNÍČKY MO ÚŽS V HNIEZDNOM
Miriam Murtinová, Hložany, Srbsko

CENA DIVÁKOV
Júlia Čurillová, Domaňovce

CENA LOMNIČKY (udeľuje sa od roku 2012)
Mária Škarohlídová, Bratislava
za dlhoročné pozoruhodné recitátorské výkony a vernosť Našej Vansovej Lomničke

CENA LOMNIČKY
Júlia Čurillová, Domaňovce
za dlhoročné pozoruhodné recitátorské výkony a vernosť Našej Vansovej Lomničke

CENA LOMNIČKY
Valent Jaržembovský, Stará Ľubovňa
za dlhoročnú všestrannú podporu a pomoc pri organizovaní a rozvoji Našej Vansovej Lomničky

POĎAKOVANIE ZA DLHOROČNÚ PODPORU A POMOC PRI ORGANIZOVANÍ NVL
OO ÚŽS v Starej Ľubovni
ZUŠ Jána Melkoviča v Starej Ľubovni
Pavol Jeleň
Ľubica Bekéniová
Irina Nováková
Anna Dragannová


Text: Ká
Foto k článku: Mário Veverka, ĽMS
Foto: Michal Petrilák st.


 

Publikované: 18.10.2017 | Aktualizácia: 18.10.2017 | Zobrazené: 38

Partneri

Partnerské mestá