5.9.2017

V Starej Ľubovni sa bude diskutovať o reklame v meste a vizuálnom smogu

Mesto Stará Ľubovňa sa v súčasnosti zaoberá vizuálnym smogom v meste. Jedná sa o jav, ktorý v sebe zahŕňa zamorenie verejného priestoru agresívnou, nevkusnou, neprimerane veľkou alebo príliš farebnou reklamou, zväčša umiestnenou nelegálne. Tá často zastiera skutočnú tvár mesta, ničí jeho jedinečnosť a charakteristickú atmosféru vytvorenú predovšetkým historickou architektúrou. Mesto Stará Ľubovňa považuje jeho elimináciu za verejný záujem, a preto prijalo rozhodnutie, aktívnejšie regulovať umiestnenie reklamných, informačných a propagačných zariadení. Z tohto dôvodu sa 13. septembra 2017 o 16:00 hod. uskutoční na Nám. sv. Mikuláša (pri fontáne) workshop s názvom Reklama v meste, na ktorý Vás srdečne pozývame.

Cieľom stretnutia je nájsť vhodné spôsoby ako vo vzťahu k reklame zmeniť súčasný vzhľad pamiatkovej zóny, centrálnej časti mesta Stará Ľubovňa tak, aby sa zachoval jej historický ráz, stala sa atraktívnejšou pre domácich obyvateľov i turistov a zároveň bola vhodným podnikateľským prostredím. Z tohto dôvodu považujeme za dôležité, zapojiť do tejto diskusie aj majiteľov budov a prevádzok nachádzajúcich sa na Nám. sv. Mikuláša, na ktorých sú často reklamné, informačné a propagačné zariadenia umiestnené, ale i reklamných agentúr sídliacich v meste Stará Ľubovňa. Veríme, že sa tejto spoločnej diskusie zúčastníte a budete aktívne participovať na eliminácii vizuálneho smogu.

Pozývame k diskusii!

Text: EM

Publikované: 5.9.2017 | Zobrazené: 59

Partneri

Partnerské mestá