11.12.2018

Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Dňa 10. decembra 2018 sa uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni. V rámci slávnostnej časti programu zasadnutia zložil sľub novozvolený primátor mesta PhDr. Ľuboš Tomko a 19 poslanci mestského zastupiteľstva. Post zástupcu primátora bude aj naďalej zastávať MUDr. Peter Bizovský, MPH. Vo funkcii prednostu MsÚ zostáva Ing. Aleš Solár, ktorý sa vzdal mandátu poslanca mestského zastupiteľstva. Na jeho miesto tak nastúpil prvý náhradník volebného obvodu č. 2 Mgr. Rudolf Žiak.

Novozvolenému primátorovi mesta a poslancom mestského zastupiteľstva prajeme veľa úspechov!

Publikované: 11.12.2018 | Aktualizácia: 12.12.2018 | Zobrazené: 592

Partneri

Partnerské mestá