22.1.2019

Spoločnosť VPS, p.o. zakúpila nový traktor

Koncom minulého týždňa pribudol do vozového parku mestskej spoločnosti VPS, p.o. nový traktor s príslušenstvom v hodnote takmer 100 000 €. Posilní tak počet mechanizmov potrebných na zabezpečenie zimnej údržby.

V máji 2018 vstúpila do platnosti novela Zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá rozšírila povinnosť miest a obcí v oblasti zabezpečenia zimnej údržby nielen v súvislosti s miestnymi komunikáciami, ale aj chodníkmi na území mesta. Vzhľadom na to, že mechanizmy vyčlenené na údržbu sú v nevyhovujúcom technickom stave, keďže 6 z 8 mechanizmov je starších než 26 rokov, schválilo Mestské zastupiteľstvo na svojom decembrovom zasadnutí príspevkovej organizácii VPS Stará Ľubovňa nákup nového traktora vrátane príslušenstva. Po uskutočnení verejného obstarávania tak napokon posilní vozový park mestskej spoločnosti traktor Zetor Proxima 100 GP s predným trojbodovým závesom a vývodovým hriadeľom od firmy AGRO - AUTO z Veľkej Lomnice. Ten bol vo štvrtok, 17. decembra 2019 dodaný aj s príslušenstvom, ktoré zahŕňa čelný nakladač, šípovú radlicu, sypač, zadne nesenú radlicu a podkop za traktor s vlastnou hydraulikou. „Celková výška nákladov dosiahla 99 998 €. Obstaranie nového mechanizmu bolo nevyhnutné predovšetkým kvôli zimnej údržbe čiže zabezpečeniu schodnosti ďalších úsekov chodníkov, ktoré pribudli Mestu do správy prijatím novely cestného zákona. Veríme však, že bude plne využitý aj v letných mesiacoch," podrobnejšie informuje Ľubomír Krett, riaditeľ verejnoprospešných služieb.

VPS, p.o. už realizovala na novom traktore niekoľko skúšobných jázd, aby overila jeho výkon a jazdné schopnosti na cestách. Je tak plne pripravený slúžiť v prospech mesta a jeho občanov.

Publikované: 22.1.2019 | Aktualizácia: 22.1.2019 | Zobrazené: 416

Partneri

Partnerské mestá