12.6.2019

Slovenská časť cyklo okruhu AQUAVELO je dokončená


Vďaka realizácii slovensko-poľského projektu pribudli v okolí Starej Ľubovne ďalšie cyklotrasy, spájajúce významné kúpeľné miesta pohraničia. Viac ako 230 km cyklistických trás AQUAVELO bude možné spoznávať prostredníctvom vybudovaných prvkov infraštruktúry, dostupných propagačných a informačných materiálov či mobilnej aplikácie.

Projekt s názvom „Kúpele poľsko-slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia - I. etapa - výstavby cyklo okruhu spájajúceho kúpeľné miesta Doliny Popradu" je zameraný na hospodárske oživenie Doliny Popradu. To je zabezpečené prostredníctvom spoločného rozvoja kúpeľných miest, upustenia od vzájomnej konkurencie v prospech miestnej spolupráce a tvorenia silnej konkurenčnej pozície vo vzťahu ku kúpeľným oblastiam v Európe v rámci modernej liečebno-rehabilitačnej, rekreačnej a turistickej ponuky.

Ide o prvú etapa tvorenia európskeho identifikovateľného priestoru s unikátnymi turistickými a liečebno-rehabilitačnými podmienkami postavenými na prírodných hodnotách, multikultúrnom dedičstve a duchovnosti a tradíciách obyvateľstva Doliny Popradu. Účelom aktivít bolo vytvorenie identifikovateľnej poľsko-slovenskej značky popradských kúpeľných miest. Cyklistický chodník, vedený čiastočne po existujúcich (vrátane EuroVelo)a čiastočne po novybudovaných trasách, tak spojí kúpeľné miesta pohraničia (Krynicu - Muszynu - Piwnicznu - Szczawnicu - Vyšné Ružbachy - Starú Ľubovňu - Ľubovnianske Kúpele - Bardejov - Bardejovské Kúpele), pričom slovenská časť projektu bola už ukončená a čaká sa len na jej vyúčtovanie. Ľubovnianske regionálne združenie miest a obcí okresu Stará Ľubovňa ako jeden z partnerov projektu, zabezpečovalovýstavbu 11,53 km cyklotrasy s asfaltovým povrchom, značenie trasy s dĺžkou 93,8 km po existujúcich cestách, modernizáciu lávky, výstavbu 8 odpočinkových cyklistických miest a osadenie 8 cyklostojanov i 21 informačných tabúľ. Realizovali tiež výstavbu niektorých úsekov cyklochodníkov v obciach Údol, Plaveč, Nová Ľubovňa, Hniezdne i Vyšných Ružbachoch. Uskutočnili aj vysprávky poľných ciest častí Panské Lúky, Lacková a Plavnica i vybudovali sa odpočinkové miesta.

Trasa AQUAVELO prechádza cez najcennejšie územia z hľadiska prírody a krajiny (národné parky a rezervácie) tohto cezhraničného regiónu a zahŕňa významné pamiatky drevenej architektúry, pijárne a pramene minerálnych vôd. Okruh sa v obci Hniezdne spojí s iným okruhom, ktorý sa tvorí v rámci projektu „Historicko-kultúrno-prírodná trasa okolo Tatier" a významne zvýši prínos projektu a posilní pozitívny efekt spojený s rozvojom cezhraničného turistického produktu. Celá trasa je označená jednotným spôsobom a vybavená rovnakými prvkami drobnej architektúry. Okrem výstavby nových a označenia existujúcich úsekov trasy projekt zahŕňa aj výstavbu i modernizáciu lávok, výstavbu odpočinkových cyklistických miest, či osadenie informačných tabúľ, zvislého značenia i cyklostojanov, lavičiek a pod. Koncepcia značenia a opisu trasy je efektom PL - SK architektonickej súťaže, ktorá umožnila spomedzi viacerých prác vybrať koncepciu najlepšie zachytávajúcu charakter projektu a špecifické prvky oblasti pohraničia. Doplnením plánovaného okruhu bude rad propagačných a informačných aktivít, ktoré budú propagovať trasu (mapa, internetová stránka), a mobilná aplikácia, ktorá umožní plánovať a využívať cyklotrasu, spoznávať prírodné, krajinné a architektonické atrakcie na trase a v jej okolí.

Publikované: 12.6.2019 | Aktualizácia: 12.6.2019 | Zobrazené: 648

Partneri

Partnerské mestá