11.5.2018

Semafory v meste budú vypnuté až do konca roka

Efektívnosť fungovania svetelnej signalizácie na križovatke ulíc Levočská a 1. mája v meste Stará Ľubovňa bola z hľadiska riešenia kritickej dopravnej situácie v posledných týždňoch pre mnohých vodičov i chodcov často diskutovanou témou. Radnica však definitívne rozhodla o jej osude. „Mesto Stará Ľubovňa ako vlastník svetelnej signalizácie uskutočnilo v súčinnosti s mestskou spoločnosťou VPS, p.o. skúšobné vypnutie na dobu 1 mesiaca, a to v termíne od 26. februára do 26. marca 2018. Počas týchto dní bola dopravná situácia v tomto úseku monitorovaná, následne po dvoch týždňoch od uplynutia skúšobnej doby objektívne vyhodnotená. Z dôvodu zabezpečenia lepšej plynulosti cestnej premávky sa preto Mesto rozhodlo vypnúť svetelnú signalizáciu až do 31. decembra 2018, čiže do konca kalendárneho roka," konštatuje Ľuboš Tomko, primátor mesta Stará Ľubovňa. Nový režim fungovania svetelnej signalizácie však platí až od dnes, 11. mája 2018, a to z dôvodu dodržania oficiálneho postupu, súčasťou ktorého je vydanie súhlasného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu Policajného zboru v Starej Ľubovni a Odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu v Starej Ľubovni. „Nevylučujeme však operatívne zapnutie svetelnej signalizácie na nevyhnutnú dobu v prípade, že si to bude vyžadovať bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, či dôležitý verejný záujem. Osobou zodpovednou za vydanie pokynu na zapnutie, resp. vypnutie semaforov v danej situácií bude náčelník Mestskej polície v Starej Ľubovni," uzatvára Tomko.

Takýto krok Mesta pri riešení dopravnej situácie však vyžaduje aj spoluprácu vodičov a chodcov prechádzajúcich cez predmetné križovatky, ktorí sa musia na cestách o to viac vzájomne rešpektovať, a tak prechádzať vzniku rôznych kolíznych situácií a dopravných nehôd.

Publikované: 11.5.2018 | Aktualizácia: 11.5.2018 | Zobrazené: 724

Partneri

Partnerské mestá