16.7.2020

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu - Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa

Rozhodnutie Okresného úradu Stará Ľubovňa, odbor starostlivosti o životné prostredie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia mesta Stará Ľubovňa" doručené dňa 16.07.2020 dostupné tu. 

 

Viac informácií o zisťovacom konaní strategického dokumentu dostupné na: 

https://www.staralubovna.sk/item/nizkouhlikova-strategia-mesta-stara-lubovna-zistovacie-konanie-ou/

Publikované: 16.7.2020 | Aktualizácia: 16.7.2020 | Zobrazené: 131

Partneri

Partnerské mestá