3.7.2023

Riešenie migračných výziev v meste Stará Ľubovňa

202307140812090.202101211018180-logo

 

Názov projektu: Riešenie migračných výziev v meste Stará Ľubovňa

 

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program

Prioritná os: 9. FAST CARE 

Špecifický cieľ: 9.1 Riešenie migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie voči Ukrajine

 

Výška poskytnutého NFP (EÚ): 247 000,00 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov: 0,00 €

Dátum predloženia Žiadosti o NFP: 30.03.2023

 

Popis projektu:

Mesto Stará Ľubovňa v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v Slovenskej republike z dôvodu hromadného prílevu cudzincov na územie Slovenskej republiky pred vojnou na Ukrajine vynaložila výdavky do oblasti potravinovej pomoci a jej poskytovania, do špecifického spotrebného materiálu a materiálu pre deti a do iných potrieb nevyhnutných v rámci poskytovania pomoci počas riešenia migračných výziev v dôsledku vojenskej agresie na území Ukrajiny.

 

 

„Tento projekt (kód ITMS 2014+: 302091CYQ8) sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu www.mirri.gov.sk"

Publikované: 3.7.2023 | Aktualizácia: 15.2.2024 | Zobrazené: 217

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies