7.6.2019

Rekonštrukciou betónových valcov chce samospráva zlepšiť informovanosť turistov

Rôzne časti mesta v súčasnosti disponujú betónovými valcami slúžiacimi ako plagátovacie plochy. Dva z nich však v posledných týždňoch zmenili svoj dizajn i umiestnenie, a to s cieľom eliminovať vizuálny smog a zlepšiť informovanosť.

Dnes, 6. júna 2019 boli v lokalite pod Hradom Ľubovňa i na pešej zóne Obchodnej ulice osadené dva zrekonštruované betónové stĺpy, ktoré budú miestnym i návštevníkom Starej Ľubovne poskytovať stručné informácie o kultúrnych i prírodných pamiatkach mesta. „Zmena funkčného využitia problematických betónových valcov je dlhodobo diskutovanou témou. Predovšetkým v centre mesta, kde sú v súčasnosti umiestnené dve informačné tabule, predstavoval jeden z valcov veľmi neestetický a prebytočný prvok mestského mobiliáru. Z tohto dôvodu sme v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom a Krajskou organizáciou cestovného ruchu pristúpili ku komplexnej rekonštrukcii dvoch valcov tak, aby slúžili na prezentáciu kultúrneho i prírodného bohatstva nášho mesta," informuje prednosta Mestského úradu Aleš Solár.

Opotrebované betónové valce tak vďaka vkusnej kombinácii dreva a kovu, spolu s fotografiami a stručným textom uvedeným v ďalších dvoch jazykových mutáciách, anglickej a poľskej verzii, výrazne zmenili svoj vzhľad. Dôležité je však aj samotné umiestnenie valcov. „Naším cieľom bolo prostredníctvom zlepšenia informovanosti turistov zefektívniť ich mobilitu medzi podhradím a centrom mesta. Návštevníci Hradu Ľubovňa, skanzenu, stredovekého vojenského tábora, expozície Michala Strenka, či cyklistickí nadšenci horských trás a milovníci krásnej prírody ľubovnianskych lesov môžu vďaka informáciám na jednom z valcov umiestnenom v podhradí zistiť viac o historickom centre mesta, ktoré je zároveň pamiatkovou zónou. Tu môžu navštíviť Kostol sv. Mikuláša, Dom ľubovnianskeho mešťana, Galériu provinčný dom, či objavovať krásu ďalších meštianskych domov predstavujúcich taktiež významné kultúrne pamiatky. Naopak, návštevníci centra mesta Stará Ľubovňa, ktoré vo svojom širšom okolí zhromažďuje viacero dôležitých inštitúcií a úradov v rámci tohto regiónu, získajú vďaka druhému z valcov umiestnenom na pešej zóne viac poznatkov o tom, čo môžu vidieť a zažiť na Hrade Ľubovňa i v jeho okolí," konkretizuje prednosta.

Celkové náklady na zmenu funkčného využitia betónových stĺpov dosiahli 5300 €, pričom tento projekt finančne podporila Krajská organizácia cestovného ruchu zo zdrojov Ministerstva dopravy a výstavby SR. V podobných aktivitách zameraných na podporu cestovného ruchu plánuje samospráva aj naďalej pokračovať.

 

Publikované: 7.6.2019 | Aktualizácia: 7.6.2019 | Zobrazené: 319

Partneri

Partnerské mestá