6.12.2019

Zrekonštruovaný Dom kultúry je oficiálne otvorený

Mesto Stará Ľubovňa na jeseň tohto roku definitívne ukončilo stavebné práce zamerané na obnovu interiéru Domu kultúry. Táto rozsiahla rekonštrukcia zameraná predovšetkým na obnovu vstupnej haly, šatne, viacúčelovej sály a javiska má prispieť k zlepšeniu kvality organizovaných podujatí v meste. 

S cieľom znížiť energetickú náročnosť Domu kultúry uskutočnila samospráva v roku 2017 výmenu okien a dverí, zateplenie, obnovu fasády a tiež výmenu strechy za takmer 295 000 €. V roku 2018 pokračovala realizácia stavebných prác rekonštrukciou vonkajších schodísk, sokla a vybudovaním odkvapového chodníka. Odštartovali tiež rekonštrukčné práce v interiéri, ktoré boli kvôli rozsahu a typu rozdelené na stavebnú časť a montáž javiskovej a divadelnej techniky. Celková  dĺžka rekonštrukcie zahŕňajúca obnovu vstupnej haly a šatne, sociálnych zariadení, viacúčelovej sály, balkónu hľadiska, javiska, skladov pod javiskom i strojovne vzduchotechniky napokon trvala z dôvodu nepredvídaných stavebných komplikácií o mesiac dlhšie, t.j. spolu 7 mesiacov. Zhotoviteľ odovzdal stavenisko Mestu až v septembri tohto roku. 

"Rekonštrukcia Domu kultúry so sebou priniesla množstvo pozitívnych zmien. V sále došlo k zlepšeniu akustických podmienok a zvýšeniu úrovne technických parametrov ozvučenia, čo významne prispelo ku kvalite organizovaných podujatí. Vďaka vybudovaniu väčšieho a priestrannejšieho balkóna a výmene sedačiek sa tiež zvýšilo pohodlie návštevníkov i celkový estetický vzhľad sály, ale aj ostatných častí Domu kultúry ako sú sociálne zariadenia, vstupné priestory vrátane šatne," dodáva primátor Ľuboš Tomko. 

Celkové náklady na rekonštrukciu exteriéru dosiahli viac než 413 550 €. Stavebné práce v interiéri Domu kultúry boli realizované za cca 696 357 €, pričom výmena a doplnenie audio-techniky z toho predstavuje 42 123 €. Všetky finančné prostriedky uhradilo Mesto z vlastných zdrojov. "Realizáciu tejto finančne náročnej investície sme považovali za nevyhnutný a dôležitý krok, keďže nám záleží na kvalite a rozvoji kultúry v Starej Ľubovni. Preto veríme, že táto komplexná vonkajšia i vnútorná rekonštrukcia Domu kultúry, ktorý bol postavený ešte v 50-tych rokoch minulého storočia, zvýši atraktívnosť týchto priestorov a stane sa centrom spoločenského a kultúrneho diania v meste," uzatvára primátor. 

Aj napriek tomu, že sa po rekonštrukcii uskutočnilo v Dome kultúry už viacero podujatí, dnes, 6. decembra 2019 sa v rámci slávnostného rokovania Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni spojeného s odovzdávaním Ceny primátora mesta, Ceny mesta a Čestného občianstva mesta Stará Ľubovňa, uskutočnilo jeho slávnostné otvorenie. 

Publikované: 6.12.2019 | Aktualizácia: 6.12.2019 | Zobrazené: 860

Partneri

Partnerské mestá