31.5.2018

Rekonštrukcia Domu kultúry pokračuje

Mesto Stará Ľubovňa pokračuje vo vonkajšej rekonštrukcii Domu kultúry. V pondelok, 28. mája 2018, bolo stavenisko oficiálne odovzdané zhotoviteľovi stavebných prác. Tie budú zahŕňať obnovu okapového chodníka, schodísk a sokla prevažne s použitím spišského travertínu. „V súvislosti s vykonaním jednotlivých stavebných úkonov nepredpokladáme žiadne mimoriadne obmedzenia týkajúce sa chodcov či návštevníkov Domu kultúry. Rekonštrukcia schodísk bude prebiehať postupne, a to tak, aby bol jeden zo vstupov do objektu zabezpečený bez akýchkoľvek problémov. Z dôvodu uskladnenia potrebného stavebného materiálu nebude možné využiť len chodník vedúci medzi budovou pobočky Slovenskej pošty a Domom kultúry. Chodci však majú plne k dispozícii prístup po Ul. 17. novembra," konštatuje Jana Smreková z Oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni.

Stavebné práce na Dome kultúry budú trvať približne tri mesiace a ukončia tak komplexnú vonkajšiu rekonštrukciu tohto objektu.

Publikované: 31.5.2018 | Aktualizácia: 31.5.2018 | Zobrazené: 593

Partneri

Partnerské mestá