21.7.2020

Regulované parkovanie vstúpi do platnosti už o dva týždne!

Všeobecne záväzné nariadenie č. 64 o regulovaní parkovania vozidiel na vymedzenom území mesta Stará Ľubovňa, ktoré bolo schválené na rokovaní Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni 30. apríla 2020, nadobudne kvôli núdzovému stavu vyhlásenému Vládou SR účinnosť až 3. augusta 2020.

Samospráva avizovala opätovné spustenie aktivít zamerané na zavedenie regulácie do praxe už 14. júna 2020, kedy bol ukončený spomínaný núdzový stav v dôsledku šírenia koronavírusu. „Od pondelka, 15. júna 2020, je znovu spustená možnosť online registrácie cez zverejnený formulár na webovom sídle Mesta na zakúpenie rezidentských a ročných parkovacích kariet. Od 1. júla 2020 je možné sa registrovať aj priamo na mestskom úrade, a to na pracovisku 1. kontaktu v čase úradných hodín. Doteraz bolo vydaných približne 130 parkovacích kariet, z toho viac než 70 rezidentských,“ informuje Ľuboš Tomko, primátor Starej Ľubovne. Poplatky spojené s registráciou možno uhradiť v pokladni Mestského úradu, prostredníctvom internet bankingu alebo priamo na účet Mesta. Pre vydanie jednotlivých typov parkovacích kariet je však potrebné splniť stanovené podmienky a mať voči samospráve uhradené všetky záväzky.

Mesto bude na základe schváleného VZN č. 64 rozdelené do 5 zón regulovaného parkovania, ktoré majú zabezpečiť nediskrimináciu obyvateľov žijúcich v centrálnej časti voči ostatným obyvateľom mesta mimo spoplatnenej zóny. „Jednotlivé zóny budú označené priamo na dopravnom značení, kde zároveň bude umiestnená tabuľa s informáciami o najbližšej možnej prevádzke s možnosťou zakúpenia si parkovacieho lístka. Vodiči budú môcť využiť možnosť jednorazovej úhrady parkovného, ktorého výška sa líši v závislosti od zvoleného spôsobu zakúpenia lístka, či už prostredníctvom mobilnej aplikácie, SMS parking alebo parkovacích lístkov dostupných v 10 predajniach na území mesta,“ dodáva Michal Žid, vedúci oddelenia výstavby, územného rozvoja a životného prostredia Mestského úradu v Starej Ľubovni. Tie budú viditeľne označené a ich zoznam je dostupný na webe Mesta.

Rezidenti si budú môcť za administratívny poplatok vo výške 10 € na jedno vozidlo kúpiť rezidentskú kartu na obdobie 1 roka (365 kalendárnych dní od registrácie karty). Ostatní obyvatelia mesta, podnikatelia, spoločnosti, ale aj jednotlivci s trvalým pobytom mimo Starej Ľubovne budú môcť získať ročné parkovacie karty s rovnakou dĺžkou platnosti, a to 365 dní, v zmysle platného cenníka. Tí, ktorí si parkovacie karty vybavili už v období pred alebo počas núdzového stavu, sa nemusia obávať, karta je platná odo dňa platnosti regulovaného parkovania.

V priebehu prvých dní budú vodičom poskytované informácie o spôsobe a mieste úhrady zo strany Mestskej polície v Starej Ľubovni a dobrovoľníkmi priamo v jednotlivých zónach. Parkovanie bude spoplatnené od pondelka do piatku, od 7.00 do 16.00 h, pričom bezplatné bude v dňoch pracovného pokoja, počas štátnych sviatkov, okrem času konania Ľubovnianskeho jarmoku a príležitostných trhov.

 Viac informácií nájdete na: https://www.staralubovna.sk/parkovanie/

Publikované: 21.7.2020 | Aktualizácia: 21.7.2020 | Zobrazené: 1347

Partneri

Partnerské mestá