16.11.2022

RAŇAJKY S PRIMÁTOROM - 16.11.2022

RAŇAJKY S PRIMÁTOROM 2022

prijatie študentov stredných škôl pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

16. 11. 2022
Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení dostali pozvanie na 10. ročník RAŇAJOK S PRIMÁTOROM 16 žiaci ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ:
1. Erika Šutorová, Gymnázium Terézie Vansovej
za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni a za angažovanosť v šk. parlamente počas celého štvorročného štúdia
2. Maroš Dufala, Gymnázium Terézie Vansovej
za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na celoslovenskej úrovni a za angažovanosť v šk. parlamente počas celého štvorročného štúdia
3. Gabriela Kovalčíková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej úrovni
4. Roland Budzák, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
za výborný prospech, reprezentáciu školy v náukových súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej úrovni
5. Juraj Koreček, Spojená škola, Jarmočná 108
za výborný prospech, reprezentáciu školy na zahraničnej stáži, v súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, za aktívnu prácu v školskom časopise ŠUM
6. Diana Bachledová, Spojená škola, Jarmočná 108
za výborný prospech, úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských kolách SLOVAK BARISTA CUP Junior, v súťažiach a stredoškolskej odbornej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni, za aktívnu prácu v školskom časopise ŠUM
7. Júlia Dzedzinová, Spojená škola, Jarmočná 108
za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch finančnej gramotnosti – Road to finance, 10 matematických výziev (10 math challenges) a na krajskom kole Finančnej olympiády
8. Veronika Nemergutová, Spojená škola, Jarmočná 108
za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch finančnej gramotnosti – Road to finance, 10 matematických výziev (10 math challenges) a na krajskom kole Finančnej olympiády
9. Jakub Jendrichovský, Stredná odborná škola technická
za aktívne zapojenie sa do systému duálneho vzdelávania s konkrétnou firmou, za pracovné nasadenie a kreativitu, za pozitívny prístup k ľuďom aj práci
10. Daniel Kasperkevič, Stredná odborná škola technická
za výborné študijné výsledky v teoretických predmetoch i na odbornom výcviku, za iniciatívny prístup k štúdiu a inšpiráciu a pomoc spolužiakom
11. Sofia Filičková, ZUŠ Jána Melkoviča
za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenských súťažiach v speve populárnej piesne, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu
12. Sára Sokolová, ZUŠ Jána Melkoviča
za mimoriadne úspešnú reprezentáciu školy v medzinárodných a celoslovenských súťažiach a projektoch v hre na akordeóne, za aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach v rámci mesta a regiónu
13. Roland Urban, CVČ, MPSĽ
za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente Stará Ľubovňa, angažovanosť v oblasti života mladých ľudí na lokálnej úrovni
14. Rachel Iľaščiková, CVČ, MPSĽ
za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente Stará Ľubovňa, angažovanosť v oblasti života mladých ľudí na lokálnej úrovni
15. Zuzana Lengová, Spojená škola internátna
za úspešnú účasť na medzinárodnom projekte EKO-LÍDER s PL v rámci V4 – Vyšehradský fond
16. Michaela Malastová, Spojená škola internátna
za úspešnú účasť na medzinárodnom projekte EKO-LÍDER s PL v rámci V4 – Vyšehradský fond
Publikované: 16.11.2022 | Aktualizácia: 16.11.2022 | Zobrazené: 491

Partneri

Partnerské mestá

Nastavenia cookies