7.6.2018

Raňajky s primátorom

 

RAŇAJKY S PRIMÁTOROM 2018

prijatie študentov ZŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa detí, 7. 6. 2018 na Mestskom úrade v Starej Ľubovni

 

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení dostali pozvanie na 8. ročník RAŇAJOK S PRIMÁTOROM 17 žiaci ľubovnianskych ZŠ, ZUŠ a CVČ.


Diplom s poďakovaním za reprezentáciu mesta si z rúk primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka prevzali:


ZŠ na Levočskej ulici:

Filip Miloslav Šarnik

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v literárnych súťažiach

Klára Zahorjanová

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v náukových a umeleckých súťažiach

 

ZŠ na Komenského ulici:

Adam Čoma

-      za reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských športových súťažiach 

Kristián Salamon

-       za reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských športových súťažiach 

Daniela Koterbová

-      za reprezentáciu školy a mesta v matematických súťažiach 

 

ZŠ Za vodou:

Peter Kasenčák

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na olympiádach a celoslovenských súťažiach s umeleckým zameraním

Mária Pirhalová

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na celoslovenských súťažiach vo výtvarnej tvorbe

 

ZŠ Podsadek:

Patrik Goga

-      za reprezentáciu školy a mesta v súťaži Talent Romale 2018 a aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach školy

Jozef Čureja

-      za reprezentáciu školy a mesta v súťaži Talent Romale 2018 a aktívnu účasť na kultúrnych podujatiach školy

 

ZŠ s MŠ sv. Cyrila a Metoda:

Alica Kmečová

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v umeleckých a športových súťažiach

Miriam Dubjelová

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v umeleckých a športových súťažiach

 

ZUŠ Jána Melkoviča:

Martina Vilinová

-      za mimoriadne úspechy na celoslovenských a medzinárodných súťažiach v hre na akordeóne a vzornú reprezentáciu školy a mesta

Ema Jeleňová

-      za úspechy v celoslovenských súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe a umeleckom prednese a vzornú reprezentáciu školy a mesta

Barbora Zimová

-      za úspechy na celoslovenských súťažiach v hre na zobcovej flaute a vzornú reprezentáciu školy a mesta

 

Súkromná ZUŠ:

Alexandra Ščensná

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach

Viktória Jelenčíková

-      za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských a medzinárodných výtvarných súťažiach

 

CVČ:

Katarína Pilátová

-      za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente


TEXT: Ká

FOTO: VZ

 

Mesto, Publikované: 7.6.2018 | Zobrazené: 706

Partneri

Partnerské mestá