29.11.2018

Raňajky s primátorom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal primátor mesta Stará Ľubovňa dňa 29.11.2018 študentov stredných škôl na Raňajkách s primátorom.

Na základe návrhov riaditeľov škôl a školských zariadení dostali pozvanie na 8. ročník tohto podujatia 15 žiaci ľubovnianskych stredných škôl, ZUŠ a CVČ. Diplom s poďakovaním za reprezentáciu mesta a školy si z rúk primátora mesta PhDr. Ľuboša Tomka prevzali:

1. Erik Pavlišín, Gymnázium Terézie Vansovej
- za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente pri CVČ, v študentskej školskej rade, v redakčnej rade časopisu Gymploviny, za reprezentáciu mesta a školy v SOČ a vo FS Ľubovňan

2. Martina Malastová, Gymnázium Terézie Vansovej
- za propagáciu školy v médiách, za výborný prospech a reprezentáciu školy na Erazme+

3. Veronika Krišáková, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta na krajských a celoslovenských kolách Biblickej olympiády

4. Patrik Varchola, Cirkevné gymnázium sv. Mikuláša
- za reprezentáciu školy a mesta v krajských kolách SOČ, za aktívnu prácu v redakčnej rade školského časopisu Druhý zmysel

5. Júlia Zavodjančíková, Obchodná akadémia
- za reprezentáciu školy a mesta na krajských a celoslovenských náukových a športových súťažiach (Finančná olympiáda, Mladý Európan, volejbal)

6. Samuel Jozef Fedák, Obchodná akadémia
- za reprezentáciu školy a mesta na krajských a regionálnych náukových a športových súťažiach (Ekonomická olympiáda, MATBOJ a NÁBOJ, Mladý Európan, basketbal)

7. Adriánovi Perháčovi, Stredná odborná škola technická
- za reprezentáciu školy a mesta v odborných súťažiach ZENIT, SOČ a za výborný prospech

8. Kristián Štelmach, Stredná odborná škola technická
- za aktívnu dobrovoľnícku činnosť v ASSR (samaritáni), v dobrovoľnom hasičskom zbore, za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v súťaži Ochrana očami detí

9. Alžbeta Palubová, Stredná odborná škola, Jarmočná 108
- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v medzinárodných barmanských súťažiach EUROCUP a CASSOVIACUP, za prezentáciu školy na rôznych gastronomických podujatiach a na ERAZME+, za aktívnu činnosť v triednej samospráve

10. Júlia Filičková, Stredná odborná škola, Jarmočná 108
- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenskej baristickej súťaži Slovak barista cup JUNIOR, za aktívnu prácu v Rade školy a v Žiackej školskej rade, za prezentáciu školy na rôznych gastronomických podujatiach

11. Terézia Harčariková, ZUŠ Jána Melkoviča
- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských umeleckých súťažiach - hra na husliach a za aktívnu účasť na významných kultúrnych podujatiach mesta

12. Barbora Langová, ZUŠ Jána Melkoviča
- za úspešnú reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských a medzinárodných súťažiach vo vlastnej literárnej tvorbe

13. Peter Hnát, CVČ
- za aktívnu prácu v Mládežníckom parlamente pri CVČ a iniciatívnu dobrovoľnícku činnosť

14. Lukáš Miko, Spojená škola internátna
- za reprezentáciu školy a mesta v celoslovenských súťažiach zručnosti v UO murár

15. Miroslava Faltinská, Spojená škola internátna
- za reprezentáciu školy a mesta v súťažiach zručnosti v UO fotograf

 

Publikované: 29.11.2018 | Aktualizácia: 29.11.2018 | Zobrazené: 552

Partneri

Partnerské mestá