12.12.2019

Preskúšanie elektronických sirén

Podľa ustanovenia § 3 a ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č.42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva, v znení neskorších predpisov, bude vykonané na území mesta Stará Ľubovňa dňa 13. decembra 2019 o 12.00 hodine, preskúšanie elektronických sirén aktiváciou prijímačov RDS vysielaním Slovenského rozhlasu – 6 minút, ďakujeme za pochopenie.
Publikované: 12.12.2019 | Aktualizácia: 12.12.2019 | Zobrazené: 193

Partneri

Partnerské mestá