23.12.2019

Ponukové konanie - ZŠ Levočská

Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa vyhlasuje

 

PONUKOVÉ KONANIE
na uzatvorenie nájomného vzťahu – prevádzka školského bufetu

Základná škola, Levočská 6, 064 01 Stará Ľubovňa v zastúpení riaditeľom školy RNDr. Petrom Högerom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu,

ktorý má škola v správe zo dňa 01.04.2019, vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu – prenájom nebytových priestorov - prevádzka školského bufetu.

Ponúkané priestory sa nachádzajú na prízemí budovy pri telocvični s plochou 17,5 m .

Priestory sú prispôsobené na prevádzku školského bufetu a majú samostatný vstup. V priestoroch je privedená pitná voda, elektrická energia, sú vymenené plastové okná.

K stiahnutiu

Publikované: 23.12.2019 | Aktualizácia: 23.12.2019 | Zobrazené: 706

Partneri

Partnerské mestá