16.3.2020

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2

Telefónny kontakt: +421 911 624 834 (Mgr. Štefan Žid)

K stiahnutiu

Publikované: 16.3.2020 | Aktualizácia: 16.3.2020 | Zobrazené: 238

Partneri

Partnerské mestá