30.10.2017

Pocta jubilantovi Karolovi Thirymu

V sobotu 28. októbra 2017 primátor mesta Ľuboš Tomko prijal v obradnej sieni MsÚ Karola Thiryho pri príležitosti jeho životného jubilea - 80 rokov.

Zároveň bola do života odprevadená kniha Karol Thiry - Človek, ktorý spája ľudí, ktorá mapuje život a dielo tohto známeho Staroľubovňana.

Doc. PhDr. Karol Thiry patrí azda k najvýraznejším a najvýznamnejším osobnostiam Starej Ľubovne. Hrdo sa hlási k svojmu mestu, k svojim predkom, k svojim koreňom. A aj keď väčšinu svojho produktívneho života prežil v Bratislave ako vysokoškolský pedagóg, rád sa do Starej Ľubovne vracal počas letných mesiacov a voľných dní aj s celou svojou rodinou. V súčasnosti väčšinu času trávi v rodnom meste.

Vysokoškolský učiteľ, teoretik umenia, autor známej a populárnej učebnice Dejiny umenia, výtvarník - akvarelista, znalec miestnej histórie a vynikajúci rozprávač, nositeľ Ceny mesta Stará Ľubovňa, propagátor a šíriteľ dobrého mena nášho mesta, Staroľubovňan celým svojím bytím, človek, ktorý spája ľudí...
Po slávnostnom obrade sa v galérii Provinčný dom konala vernisáž akvarelov pod názvom FRAGMENTY KAROLA THIRYHO. Kurátorkou výstavy je Anna Dragannová. Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť do 26. novembra 2017.

 

Text: Ká
Foto: Vladimír Zima

Publikované: 30.10.2017 | Zobrazené: 56

Partneri

Partnerské mestá